เซ็กซ์

เซ็กซ์
เรื่องเซ็กซ์ไม่ใช่เรื่องที่ผิด แต่การมีเซ็กซ์ผิดที่ ผิดเวลา (ผิดคน) เซ็กซ์ที่ไม่มีการป้องกัน เป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดปัญหา

คุณอาจสนใจเรื่องนี้