ข้อคิดดีๆเรื่องความรัก

ข้อคิดดีๆเรื่องความรัก
ความรักจะเป็นไปตามความต้องการของใครฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่ได้ เพราะความรักเกิดจากคน 2 คน(หรือมากกว่านั้ัน)

คุณอาจสนใจเรื่องนี้